Skip to content

Nás to štve

by Ondra on October 21st, 2014

Tohle je otevřený dopis ministrům zemědělství a financí, kterým poukazujeme na nesmyslnost včelařských dotací. Máme pocit, že je fér začít u sebe. Ondra, Honza a Vašek.

Vážení pánové ministři Babiši a Jurečko,

naše země dluží asi 1700[1] miliard korun. Placení úroků z tohoto dluhu nám každoročně brání v mnoha klíčových investicích, které občané od svého státu očekávají a které mohly již dávno přispívat ke konkurenceschopnosti České republiky. Vždyť jen za úroky[2], které ze státního dluhu platíme, bychom mohli každý rok postavit navíc padesát Trojských mostů[3], osm vysočanských O2 Arén[4] nebo velmi citelně rozšířit naši dálniční síť.

Z těchto důvodů věříme, že se vy, zástupci našeho státu, svým každodenním jednáním snažíte, abychom společně státní dluh zmenšovali, nebo jej alespoň dále neprohlubovali a neroztáčeli dluhovou spirálu stále rychlejším tempem.

Abychom i my včelaři přispěli ke zdaru tohoto společného úsilí, dovolujeme si vás prostřednictvím otevřeného dopisu upozornit na místo, kde podle našeho názoru nejsou efektivně využity peníze ze státního rozpočtu. Děje se tak v případě včelařské dotace 1.D, na níž stát vynakládá každoročně kolem osmdesáti milionů korun zcela zbytečně.

Vyplácení této dotace ve včelařské praxi vypadá tak, že si spolek, který je pověřen dotaci rozdělit[5], ze zmíněné sumy ukrojí „prostředky na úhradu nákladů spojených s administrací dotace[6]“ a vyplatí svým nečlenům přibližně sto padesát korun za každé chované včelstvo. Svým členům z ní dále strhne členské poplatky v plné výši a zbyde na ně zhruba o dalších padesát korun na včelstvo méně.

Oficiální zdůvodnění tohoto dění „Zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin[7]“ považujeme za nedostatečné. My včelaři zpravidla včelaříme proto, že máme včely rádi. Má-li někdo z nás tolik včelstev, že mu kromě radosti působí také starosti, bohatě mu to vynahrazují výnosy z prodeje medu, oddělků a dalších včelích produktů, které jsou i ve špatných letech mnohonásobně vyšší než zmíněná výše dotace 1.D.

Pokud by skutečně existoval člověk, který by držel včelstva jen proto, že každý rok dostane kolem sta korun za každé z nich, jsme přesvědčeni, že by to nutně musel být včelař dosti špatný a ukončením jeho včelaření by tak stát rozhodně více získal než ztratil.

Česko je dlouhodobě jedním z nejzavčelenějších států Evropy[8], počet včelařů i včelstev v posledních letech nadále stoupá[9] a spolu s vývojem šlechtění i zootechniky se navíc dlouhodobě zvyšuje síla průměrného včelstva a tím i jeho opylovací potenciál.

Představu úředníků Ministerstva zemědělství, že „Zásluhou tohoto dotačního programu se daří držet takový stav včelstev, který je nutný pro minimální zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin.[10]“ z těchto důvodů považujeme nejen za nedoložitelnou, ale především velmi vzdálenou realitě.

Podobná zdůvodnění vašich úředníků nás nutí klást otázku, zdali je opravdu náš stát tak bohatý, aby mohl sponzorovat i takto samozřejmé věci produkované mimoděk při činnosti, která je sama o sobě dobře ekonomicky udržitelná? Například majitelé lesů a sadů by mohli podle stejné logiky žádat peníze za každý strom, protože zabezpečují tvorbu kyslíku pro obyvatelstvo…

Zrušením dotace 1.D dále stát narovná dlouhodobě kritizovanou[11] situaci, v níž je jeden z mnoha spolků působících v oboru privilegován nakládat se státními penězi určenými všem včelařům a financovat ze státních peněz svůj chod. Tento relikt socialismu dle našeho názoru včelařům, včelám ani státu nic dobrého nepřináší a čtvrtstoletí od sametové revoluce je již dávno hodný vašeho důkladného přehodnocení, a to tím spíše, že se vaše vláda ve svém programovém prohlášení[12] zavázala k „Odstranění všech forem plýtvání veřejnými prostředky.“ a ubezpečila nás, že „prioritou pro tvorbu rozpočtu na rok 2015 bude zejména v hledání úspor v provozu, omezení především outsourcingu…“

Zároveň tím zamezíte spekulacím vyrojeným kolem faktu, že dotaci administrující spolek eviduje o sto třicet tisíc včelstev víc[13] než Českomoravská společnost chovatelů, jíž má každý včelař ze zákona povinnost hlásit veškerá svá včelstva.

Jsme si vědomi, že peníze ušetřené na dotaci 1.D zásadním způsobem zadluženost Česka neovlivní. Domníváme se ale, že nic jiného se nedá dělat. Nedobrá situace našich veřejných financí jistě není řešitelná jedním rozhodnutím, které by dokázalo obrátit dlouhodobě nepříznivý vývoj. Nutná bude série mnoha dílčích úsporných opatření vycházejících z celkového přehodnocení role státu ve společnosti, podobně jako se to stalo v historii moderních národních států již několikrát. Věříme, že jsme vám jedno z takových opatření právě nabídli k posouzení.

S přátelským pozdravem

Václav Smolík

Ondřej Kopička

Jan Vondrák

včelaři

[1] Státní dluh České republiky. Jeho aktuální výše dostupná třeba na http://www.verejnydluh.cz/
[2] Informace deníku E15 dostupná na http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/uroky-ze-statniho-dluhu-prisly-jen-loni-na-58-miliard-a-rostou-dal-1075770
[3] Informace stavební společnosti Metrostav dostupná na http://www.metrostav.cz/cz/aktuality/aktualni_informace/detail?id=2837
[4] Údaj z Wikipedie dostupný na http://cs.wikipedia.org/wiki/O2_Arena
[5] Ačkoli z formálního hlediska dotaci Český svaz včelařů nerozděluje jako spolek, nýbrž jako uznané chovatelské sdružení včely kraňské a včely tmavé.
[6] Oběžník Českého svazu včelařů č. 2/2013 dostupný na http://www.vcelarstvi.cz
[7] Ministerstvo zemědělství: Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014. Str. 9.
[8] Texl Petr, Vondrák Jan: Včely 2011: Co ministerstvo do zprávy nenapsalo. Moderní včelař č. 1/2012. Str. 4.
[9] Ministerstvo zemědělství: Zemědělství 2013. Str. 121.
[10] Ministerstvo zemědělství: Zemědělství 2013. Str. 25.
[11] Matela Lukáš: Ombudsman se neshoduje s MZe na dotaci 1.D. Moderní včelař 4/2014. Str. 5
[12] Programové prohlášení vlády Bohuslava Sobotky. Dostupné na: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove-prohlaseni-vlady-cr-115911/
[13] Porovnání statistik ČSV a ČMSCH za rok 2012. Dostupné na http://www.vcelarstvi.cz/files/pdf_2013/statistikacr2012pdf.pdf a http://www.nastavky.cz/download/1D/130205-statistika2012-CMSCH-2096_2013-MZE-17211.pdf

10 Comments
 1. Jakub permalink

  Drzim pesti, aby se Vam nekdo ozval, nerku-li primo aby se v teto veci neco udalo. Za pokus to rozhodne stoji a chvalim Vasi aktivitu.

  Hodlate postoupit tento dopis zastupcum medii?

 2. Jakube, díky za podporu. Média jsou myslím dost povrchní na to, aby o takovouhle zprávu měla zájem. Zkoušíme to ale. Ta včelařská média budou raději dělat, že se to nestalo. Protože věřte nebo ne, víc lidí peníze chce než nechce.

 3. Bravo, bravissimo!
  Vinaři by si mohli v tomto prohlášení vzít příklad a taky napsat dopis! Taky je tu balíček několika desítek státních miliónů, bez něhož by naše vinařské poměry byly jistě zdravější…

 4. Tak, tak.

 5. přesně tak, zbytečno získávat dotace na bio, aby byl vinař v bio – buď to dělá z přesvědčení a nebo kvůli dotacím

 6. Tohle je myslím něco jinýho. Biocertifikace je marketingový nástroj a většina farmářů se o ní snaží právě kvůlimarketingu, ne kvůli podpoře.

 7. Ondra – možná kdysi … ale dotace zrušit, protože pořád bude pak někdo říkat, ten má a ten ne …

 8. Miroslav Bílý permalink

  Držím palce!
  Neznáte nějakého ekonoma, který by uměl efektivnost prostředků vkládaných dotacemi do včelařství alespoň obecně vyhodnotit? Myslím to tak, že by sestavil rovnici, do které by se pak dosadily požadované hodnoty a vyšlo ČÍSLO.
  Selský rozum sice není ten nejlepší rádce, ale i opatrně aplikovaný napovídá, že dotovat včelaře se třemi včelstvy je méně efektivní, než poskytovat dotace včelaři s padesátkou včelstev – nějak tak mám na mysli omezující a okrajové podmínky sestavení té rovnice.
  A jsou i jiné dotace. Ne jen 1.D!
  Maximální zhůvěřilostí je dotace na obnovu uhynulých včelstev … je možné, že některý včelař může mít smůlu. Ale nikdo mi nevysvětlí, proč když v roce 2008 byla zima všude, včely výrazně více uhynuly na severní Moravě. Ale ne všem! Proč ti, kteří evidentně špatně hospodařili dostali dotaci na svou neschopnost????
  A mor!
  Jak je možné, že se v jedné lokalitě po jejím vypálení objeví mor i v následujícím roce? A i tehdy se za likvidovaná včelstva platí náhrada! Opakovaně! Opět se dotuje šlendrián.
  Zmíněné případy nejsou zahrnuty pod dotaci 1.D, ale jdou také z veřejných prostředků. Zahrňte je také do svého otevřeného dopisu.
  Pak to trochu zkraťte a přilákejte mediální pozornost tím, že ho půjdete přibít na vrata MZe a MF… to bude tóčo, až k tomu pozvete televizi!!!!

 9. Miroslav permalink

  Dovolím si tvrdit, že ne všude, je krajina převčelená. Proto v některých částech ČR má tato dotace význam.
  Celkově jsem ale pro zrušení dotací úplně. Zrušit dotace, o ušetřenou částku snížit daně a každý bude mít možnost si dotovat z vlastní kapsy, co uzná za vhodné.

 10. mensik permalink

  Mám dojem že autoři si neváží své práce. V celé evropě a i mimo ni se za opylování platí. I kdyby pak bylo snahou získat platby za opylení jenpro ty kdo si to smluvně zajstí u zemědělců tak právě pro velké a poměrně rovnovážné zavčelení by jisto jistě neuspěli Jestli je účelem tímto snížit počet členů ČSV ve prospěch PNSV pak jim to asi také nevyjde. Protože ti co jsou ve svazu jen proto že si mylně myslí že jsou členy zdarma tak jinde platit asi nebudou chtít. To již tady bylo po roce 1990 kdy se platby za opylení neplatily, na počet členů to vliv nemělo.

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS